Tilbage

Historien om Amtshospitalet


Velkommen til Amthospitalet


Historien om Amtshospitalet blev planlagt og bygget i årene 1913-1915 - det ved vi alle, men hvad var egentlig baggrunden for at bygge et nyt sindssygehospital - og at bygge det i Nykøbing? - det vil vi gerne prøve at belyse med nogle korte udpluk fra Rigsdagstidende fra dengang.

Landshistorisk er vi jo i den periode, hvor Chr. X blev konge i Danmark i maj 1912.

l. Verdenskrig brød ud i 1914, da man var midt i hospitalsbyggeriet -juni 1915 kom den nye Grundlov, der gav kvinderne stemmeret - og et par år efter hospitalets bygning kom Den russiske Revolution.

Forslaget om at bygge det nye hospital blev forelagt i Folketinget d. 8.3.1912 af justitsminister Bulow - det var Klaus Berntsen, der dengang var konseilspræsident (statsminister), og det var midt under genopførelsen af Christiansborg Slot, som var brændt i 1884, og Rigsdagen (Folke ting og Lands ting) havde endnu til huse i den midlertidige Rigs dags bygning i Bredgade (nu Østre Landsret).

AfRigsdagstidendes referater fra Folketing og Landsting fremgår det, at der gik godt eet år, fra lovforslaget blev forelagt, og til Kongen "gav loven" 29.4.1913.

Lovforslaget var baseret på en betænkning fra Medicinalkommissionen, der blev nedsat af daværende justitsminister Alberti i 1908.

Det fremgår af debatten i Folketing og Landsting, at der var 100 % opbakning om at bygge et nyt hospital, idet pladsforholdene for de sindslidende var katastrofale øst for Storebælt.

Men hvor skulle hospitalet ligge? - så revnede enigheden - for rigsdagsmed-lemmerne kæmpede hver for sig heroisk for netop deres valgkreds - som justitsminister Bulov sagde "der gik med et kendt udtryk politik i sagen" - og der blev ikke sparet på argumenterne, som det ses af nedenstående citatudpluk fra Rigsdagstidende.

Først et klip fra justitsministerens forelæggelsestale i Folketinget
d. 8.3.1912
:


Der blev altså kæmpet bravt, og efterhånden stod kampen mellem Hillerød og Nykøbing.

Ved afstemningen efter 3. behandling og udvalgsarbejde med flere mindretals indstillinger gik flertallet i Folketinget ind for Nykøbing, medens Landstinget i sin senere behandling stemte for Hillerød - og hermed bortfaldt lovforslaget!!!

-Det var den sidste sag i folketingsåret, og Kongen "gjorde vitterlig" at Rigsdagens "nuværende ordendige samling" skulle sluttes.

Lovforslaget blev genfremsat 12.2.1913-og nu med beføjelse til justitsministeren om at bestemme beliggenheden - så kunne loven vedtages, og justitsminister Bulow "resignerede", som han selv udtrykte det, og fulgte Folketingets flertal for Nykøbing.

Knud Antonsen fhv. hospitalsinspektør
Sv. E. Olsen fhv. socialrådgiver

til toppen

Tilbage