TilbageDagens gang på en afdeling


Personalet på Birkehus I fortæller:

Birkehus I er en lukket, akut modtageafdeling med plads til 10 patienter.
Afdelingen modtager såvel frivillige indlæggelser som tvangsindlæggelser fra henholdsvis den nordlige del af Vestsjællands amt og Frederiksborg amt.

Kategorien er alle former for sindssygdomme samt misbrugere, frivilligt indlagte og surrogatfængslede.
Afdelingen er udstyret med 4 enestuer og 3 to-sengsstuer.
Normeringen er, at der møder 6 i døgnvagt, 4 i aftenvagt og 3 i nattevagt.
Der møder altid 2 mænd i hver vagt.
Vi arbejder efter kontaktpersonsystemet og er samtidig inddelt i 2 grupper, nemlig rød og grøn gruppe.

Holdninger

Da vi altid er spændt hårdt for med dårlige patienter og udskiftninger af disse, er det svært at have en fælles holdning, både fordi vi har patienterne så kort tid, men også fordi de kan være dårlige eller voldsomme.
En af de måder, vi prøver at løse det på, er ved at skrive nogle holdningplaner og få disse diskuteret igennem, når vi har stuegang, rapportgivning samt supervision.
Desværre er det sådan, at mange af de patienter, vi har, er særdeles dygtige til at lave splitting i personalegruppen, hvilket jo ikke gør det spor lettere.
Men vi prøver så godt, vi kan!

Hvis vi i afdelingen har været udsat for kritiske situationer, trusler eller overfald, har vi til stadighed mulighed for at få dette bearbejdet ved samtale og supervision enten ved afdelingens egne læger eller ved en psykolog.

Samarbejde med andre afdelinger

Man siger, at Birkehus I har en dobbelt funktion i forhold til andre afdelinger.
Dels fungerer vi som akut beredskab ved uro på andre afdelinger, og dels fungerer vi som ventil, når patienterne på de andre afdelinger bliver så dårlige, at de ikke kan rummes i vedkommende afdeling mere.
Samarbejdet kunne nok være bedre, hvis vi gensidigt afdelingerne imellem orienterede hinanden om behov og problemer.

Birkehus I i fremtiden

Med hensyn til fremtiden er det sådan, som nogen måske ved, at der er tale om, at vi skal flytte hen, hvor Pilehus I hidtil har haft til huse.
Dette sætter selvfølgelig tankerne i gang, både om, hvordan det er at være et andet sted med en anden indretning af afdelingen, hvordan patienterne vil reagere i andre omgivelser, og hvordan vi sikrer hinanden bedst muligt i forhold til de erfaringer, vi har på Birkehus I.

Fra museumet

til toppen

Tilbage