TilbageSocialrådgiverne

Grønnegården.....Hovedbygningen

Socialrådgivertjenesten ved Amtshospitalet i Nykøbing Sj. har gennem de forløbne år udviklet sig meget.
 
Det startede i 1955 med kun en enkelt socialrådgiver på mandshospitalet. Senere kom der også en socialrådgiver, der varetog kvindehospitalets interesser.
Efterhånden udviklede det sig således, at der var 2 ledende socialrådgivere på hospitalet med hver deres stab af socialrådgivere. På det tidspunkt, da vi var flest tilknyttet stedet, var vi 8 heltidsansatte socialrådgivere og 2 halvtidsansatte. Da man så siden begyndte at arbejde i distriktsteam, hvilket kort efter blev fulgt af en decentralisering af amtskommunens socialforvaltning skete der det, at en af socialrådgiverne blev tilknyttet amtsrådgivningen i Kalundborg med arbejde i distriktspsykiatrien i Kalundborgområdet.
 
I dag består socialrådgivergruppen på ANS af ialt 5 heltidsansatte og l halvtidsansat fordelt med: l socialrådgiver i ungdomspsykiatrisk team, l socialrådgiver i Odsherreds distriktsteam samt l ledende socialrådgiver og l socialrådgiver i akut funktion og langtidsbehandling, og endelig af 1½ socialrådgiver i retspsykiatrien.
Socialrådgiverne har fulgt den udvikling, der også er sket med behandlingen med vores patienter, således er vores arbejde også mere og mere baseret på ambulante og distriktspsykiatriske ydelser.
 
Af tiltag i huset har man gennem årene været med i opstart af adskillige projekter, som f.eks. psykiatriske plejehjem, Grønnehaveskolen, og senest bofællesskabet i Tornved og Allébo på ANS.

Bofællesskabet i Tornved er det første psykiatriske bofællesskab i Vestsjællands amtskommune, og det startede som en "afdeling" på Amtshospitalet. Dette bo- fællesskab har givet de 5 patienter, der flyttede i det, en langt større trivsel, et "bedre liv" end man kan tilbyde i en stor hospitalsafdeling.
Samtidig har denne behandlingsform og senere bofællesskabet vist, at tanken om distriktsarbejdet kan fungere også i forhold til såkaldte "tunge" patienter (patienter med behov for megen støtte). Senest er tilkommet Allébo, hvor man bryder med sædvanlige hospitalsregler om gratis ydelse. Man har nemlig valgt at lade Allébo (tagetagen på Dagafdelingen) være udlejet, ikke som et hospitalsværelse, men nøjagtigt som hvis pågældende beboer havde lejet et værelse i
Nykøbing by.

Der har været en livlig gennemgang af beboere i Allébo; ingen har boet der i mere end 9 måneder og mange under ½ år. Det har således vist sig, at Allébo kunne leve op til vore forventninger om at være et akut boligtilbud.
Socialrådgiverne håber, at vi i det fremtidige virke vil kunne yde en kvalificeret indsats i de distriktsteam, som efterhånden er kommet til at fungere. Vi håber også, at vi fortsat kan yde bistand til indlagte klienter såvel i akut fase som under lidt længerevarende ophold. Det gælder både gerontopsykiatriske patienter og de langtidspatienter, man nu har i afdelingen Skovhus.

På socialrådgivernes vegne
Helle Kutek

til toppen

Tilbage