TilbageHamlets Grav

Hamlets Grav
Dette imponerende fortidsminde er en langdysse med 61 randsten og et dyssekammer med fire bæresten. Randstenskæden er 9 m. bred og 39 m. lang.

Langdyssen ligger i en rydning i skovens sydøstlige del. Det er tæt ved Osterupvej, som er den eneste vej i skoven, der er åben for bilkørsel.
Det siges at Hamlet er begravet i stendyssen, Han var en kæmpe der var 30 m høj, hans hoved ligger ved de østlige sten og fødderne ved de vestlige.

Navnet Hamlet er den engelske digter William Shakespeares betegnelse for den danske sagnfigur Amled. Sagnet om Amled er et af de bedst kendte nordiske heltesagn. Det skyldes, at Shakespeare omkring 1600 skrev skuespillet "Hamlet", som bygger på Saxo beretning om den danske sagnhelt.