Hvad er alsgemme 1 Forsiden
Gode historier
Alsgemme hvad er det?

Godt spørgsmål, det var undertegnede selv ikke klar over for en lille måneds tid siden.
Under detektorarbejde i Odsherrred primo november fandt jeg under detektorsøgning med øjnene en lille rund blålig sten med tre menneskefigurer på. Jeg fik den vasket og målt, diameter ca 22 mm. Bagsiden uden mønster. Jeg tog pr email kontakt med redaktør SKALK, Christian Adamsen, som har hjulpet mifg før. Han gav mig hurtigt svar og kunne fortælle, at det drejede sig om en "Alsgemme" og den var at betragte som danefæ og nok ville indbringe en godtgørelse og passende anerkendelse.

Derpå kontaktede jeg Nationalmuseet - henholdsvis Museuminspektør Vivian Etting og Museumsinspektør Niels Engberg. Begge kom ret hurtigt med en tilbagemelding om, at det var noget af en sjældenhed og at nationalmuseets Middelalderafdeling havde en studerende, Maria Båstrup, som netop sidder og beskæftiger sig med netop alsgemmer. Jeg fik hurtigt svar fra hende og jeg tillader mig at citere hendes mail ordret:
"Det er en meget spændende genstand - en såkaldt "alsgemme" - en lille rund eller oval skive af glas med en til fire indridsede figurer.genstandstypen er opkaldt efter øen Als, hvor vi har beretninger om, at det første af sin art dukkede op i 1871. Ordet "genmme" kommer af det latinske "gemma" der bruges om en smykkesten til indfatning. Siden den første alsgemme dukkede op, har deres funktion og datering været omgæret af mystik. Det har både været på tale at de var hedenske amuletter fra 7-800 årene og at de var barbariske efterligninger af romerske smykkesten fra 3-400 årene.
Nyere forskning tyder dog på at gemmerne nok er en del yngre. Således mener man at kunne datere de gemmer der har tre og fire figurer til perioden 1200-1350. De koncentrerer sig i Nordvesteuropa, primært området omkring Köln. I Danmark kender vi nu 12 stykker, alle dekoreret med 3 menneskelignende skikkelser og alle er opsamlet som løsfund. På nuværende tidspunkt synes den mest rimelige tolkning af genmmerne at være, at her er tale om en form for pilgrimstegn - små mærker der senest fra begyndelsen af 1200-årerne, blev solgt ved de forrskellige valfartssteder. Köln var i middelalderen et valfartssted, da man i domkirken husede relikvierne af De Hellige Tre Konger. Fra danmark kender vi mærker af metal, med fremstillinger af De Tre Hellige Konger, disse mærker kunne for eksempel sys på tøjet, således at folk kunne se at man havde besøgt De Hellige Tre Kongerss grav. På samme måde kan man forestille sig algemmerne har været benyttet - enten som amulet man kunne have i en pung el. lign. der kunne beskytte én på rejsen eller som et mærke der var beregnet til at sætte fast på tøjet. Jeg har netop arbejdet med denne genstandstype, og det er utrolig spændende at du netop skulle finde én nu - det er over 20 år siden der sidst er fundet en sådan i danmark!"

Det var ordene i den anledning.

Med venlig hilsen
Per Lars Christiansen